T-Klub forever

Nieuws

Actie 91-60

Actie 91-60 is een jongerenvereniging, bestaande uit 6 jongelui, die activiteiten organiseren en signalen doorgeven om de leefwereld van kwetsbare jongeren in Lokeren aangenamer te maken. Zij organiseren o.a. ontmoetingsmomenten en een maandelijkse filmavond. Daarnaast engageren zij zich om de stem van hun achterban te vertegenwoordigen op vergaderingen en studiedagen. De thema's waar Actie 91-60 rond werkt zijn: vrije tijd, onderwijs, publieke ruimte en veiligheidsbeleid.

 

Actie 91-60 in gesprek met de stedelijke jeugddienst en dienst Integrale veiligheid

21 februari 2012

Op 21/02 zaten de jongeren van Actie 91-60 aan tafel met Els de Pauw (JD) en Mohamed Achaibi (DIV) om de noodzaak van een eigen ontmoetingsplek voor (allochtone) jongeren te bespreken. Ook werd er gesproken over de erbarmelijke toestand van veel voetbalpleintjes in Lokeren. Actie 91-60 wil een groep jongeren mobiliseren om een pleintje in de wijk Spoele terug speelbaar te maken.

 

Actie 91-60 in de zetel met de burgemeester

1 maart 2012

Op 1 maart werd door de Lokerse burgemeester, de jeugddienst en de jeugdraad het evenement 'In de zetel met de burgemeester' georganiseerd. Jongeren konden aan Filip Antheunis vragen stellen en bezorgdheden uiten met oog op aandacht voor de Lokerse jeugd in het strategisch meerjarenplan.

Ook de jongeren van Actie 91-60 hebben enkele vragen aan burgemeester Filip Antheunis gesteld:

1) Jongeren die niet aangesloten zijn bij een jeugdvereniging of niet naar een jeugdhuis gaan, hebben ook de behoefte om elkaar op vrijdagavond te ontmoeten op een plek die ze zich eigen kunnen maken. Vroeger was er de instuif in het oude jeugdcentrum Bergendries. In het nieuwe complex gaat de instuif op vrijdagavond voorlopig niet starten.

- Waarom is het voorstel van Actie 91-60 om een instuifwerking op vrijdag op te starten afgekeurd op het schepencollege?

- Wat zijn de officiële beslissingen ivm het oude jeugdcentrum Bergendries?

- Is het mogelijk dat Actie 91-60 de oude instuif in gebruik kan nemen om op vrijdagavond een instuifwerking voor niet-georganiseerde jeugd te organiseren?

  2) Welke stappen wil de burgemeester ondernemen om het contact tussen politie en jongeren te verbeteren?

3) Hoe zit het met het tewerkstellen van allochtone burgers bij stadsdiensten? Zijn hier quota voor?

 

Actie 91-60 op Jong in de Stad

6 maart 2012

Op woensdag 6 maart organiseert de afdeling Jeugd van de Vlaamse Overheid 'Jong in de Stad' in Mechelen, een congres voor lokale beleidsmakers over integraal jeugdbeleid. Het idee is om politici te prikkelen, uit te dagen en te doen nadenken om bij de opmaak van het strategisch meerjarenplan aandacht te hebben voor jongeren in de stad.

Actie 91-60 zal op dit congres aanwezig zijn om deel te nemen aan discussietafels en hun werking uit de doeken te doen.

 

Rapworkshops

11 maart 2012

Sinds januari gaat in JH T-Klub maandelijks een workshop rappen/slam poetry door olv Antwerpse rapper Seckou Ouologuem. Aan de deelnemende jongeren worden technieken geleerd om vette teksten te schrijven en deze te brengen op een beat. De eerstvolgende workshop gaat door op maandag 11 maart om 18u.